Rettelser

Denne mappen innholder rettelser til boken.

Side 63, figur 2.9:
Aker ASAs direkte eierandel i Aker Solutions ASA er ikke 24 %, men 0 % (nederste pil i figuren). Aker ASA har derfor kun indirekte eierskap i Aker Solutions ASA gjennom Aker Holding ASA. Dermed øker tunnelinsentivet fordi differansen mellom Røkkes eierandeler stiger fra 0.35 til 0.52. På den annen siden synker kontrollmuligheten fordi Røkkes kun kontrollerer 40 % andel gjennom Aker Holding.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern