Læringsmålene for kapittel 5

 

Kapittel 5 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Definere fri kontantstrøm, eierstrøm og kreditorstrøm
  2. Forklare hvordan utbytte, renter og avdrag påvirker fri kontantstrøm
  3. Forklare forskjellen mellom utfallsmodellen og substitusjonsmodellen
  4. Gi eksempler på direkte og indirekte konkurskostnader
  5. Forklare grunnlaget for interessekonflikten mellom eiere og kreditorer
  6. Forklare hvorfor kortsiktig gjeld reduserer det tredje agentproblemet

 


 

DOCUMENTFri kontantstrøm

DOCUMENTEiere og kreditorer

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern