Læringsmålene for kapittel 3

 

Kapittel 3 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Forklare hva som menes med en fullstendig kontrakt samt dens fordeler og ulemper
  2. Forklare forskjeller mellom verdens tre hovedgrupper av rettstradisjon
  3. Kjenne indeksen for rettslig eierbeskyttelse og generelt hvordan indeksverdien varierer med rettstradisjon
  4. Kjenne de sentrale sammenhengene mellom rettstradisjon og eierstyring
  5. Gi fem eksempler på statlig regulering av generalforsamling og minoritetseiere
  6. Kjenne en sterk og en svak side ved den norske eierstyringskodeksen
  7. Forklare under hvilke betingelser privat kontrakt og tillit kan erstatte statlig regulering.

 


 

DOCUMENTPliktig tilbud

DOCUMENTInnsidehandel

DOCUMENTFlaggingsplikt

DOCUMENTAksjer uten stemmerett

DOCUMENTKontrollpremie

DOCUMENTRettstradisjon

DOCUMENTKumulativ stemmegiving

DOCUMENTRegnskapsmanipulering

DOCUMENTEierstyringskodes

DOCUMENTSarbanes-Oxley (SOX)

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern