Læringsmålene i kapittel 9

 

Kapittel 9 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Kunne kople begrepet selskapets samfunnsansvar til eierstyringsmodellen
  2. Gi eksempler på interessekonflikter mellom eierne og interessentene
  3. Forklare hvorfor interessentkonflikter oftere oppstår ved høy gjeld enn ved lav
  4. Redegjøre for teorien om sammenhengen mellom konkurranse og verdien av eierskap
  5. Gi eksempler på bedrifter som eies av andre enn investorene og forklare fordeler ved slikt eierskap
  6. Forklare hvorfor skifte av eierskap til interessentene kan øke selskapets evne til å ta samfunnsansvar

 


 

DOCUMENTInteressentene

DOCUMENTEtiske investeringer

DOCUMENTSelskaper uten eiere

DOCUMENTInteressenter som eiere

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern