Læringsmålene for kapittel 4

 

Kapittel 4 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Forklare fordelene og ulempene ved å ha et styre
  2. Begrunne styrets to hovedoppgaver
  3. Forklare styrets tre egenskaper og gi to eksempler på hver
  4. Forklare problemet ned å øke styrets uavhengighet for å bedre dets kontrollfunksjon
  5. Gjengi resultatene om styreregulering og lønnsomhet i norske selskaper
  6. Begrunne hvorfor styreuavhengighet er viktig i tre spesifikke situasjoner

 


 

DOCUMENTKontroll og rådgivning

DOCUMENTStyrelønn og styreansvar

DOCUMENTAnsatterepresentanter

DOCUMENTKjønnskvotering

DOCUMENTStyregrossister

DOCUMENTMangfold

DOCUMENTLederskifter

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern