Læringsmålene for kapittel 2

 

Kapittel 2 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Forklare begrepet eierkonsentrasjon og hvorfor selskapets verdi både kan stige og synke når eierkonsentrasjonen øker
  2. Forstå hvorfor eiere er utsatt for problemet med gratispassasjerer
  3. Kjenne de fem eiertypene og hvorfor de kan ha ulik effekt på verdiskaping
  4. Redegjøre for sterke og svake sider ved innsideeierskap
  5. Forklare hvorfor langvarige eiere kan være dårligere enn kortvarige
  6. Gjengi et empirisk resultat fra Norge om hver av de fire eierdimensjonene 

 


 

DOCUMENTStatlig eierskap

DOCUMENTDet første agentproblemet (A1; eierne-ledelsen)

DOCUMENTDet andre agentproblemet (A2; store eiere-små eiere)

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern