Læringsmålene for kapittel 7

 

Kapittel 7 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Forklare hvorfor oppkjøp kan redusere A1 (eierne-ledelsen) hos selger, men også at det kan skyldes A1 hos kjøper
  2. Redegjøre for rolledelingen mellom investor og forvalter i et oppkjøpsfond
  3. Gjengi empirien om avkastning og atferdsendring ved oppkjøp og oppkjøpsfond
  4. Forklare hovedforskjellen mellom aktivisme fra spesialfond og institusjonelle fond
  5. Redegjøre for kjennetegn ved eierstyring utøvd av pensjonsfond.

 


 

DOCUMENTOppkjøp

DOCUMENTOppkjøpsfond

DOCUMENTSpesialfond

DOCUMENTInstitusjonelle fond

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern