Læringsmålene til kapittel 6

 

Kapittel 6 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Forklare begrepene kontrollerbarhet, uavhengighet og harmoni i en lønnskontrakt
  2. Tegne en figur for en lønnskontrakt med fast og variabel komponent som beskytter eierne mot overbetaling og ledelsen mot at de er udiversifisert
  3. Redegjøre for nøkkeltall om nivå og sammensetning for norske lederlønnskontrakter
  4. Forklare tre problemer ved opsjoner som lederlønn og hvordan de kan reduseres
  5. Forklare to empiriske resultater om sammenhengen mellom lederlønn og verdiskaping

 


 

DOCUMENTOpsjoner og aksjer

DOCUMENTVerdi og lønn for daglig leder

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern