Læringsmålene for kapittel 8

 

Kapittel 8 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Kunne definere et familieselskap i et eierstyringsperspektiv
  2. Redegjøre for utbredelsen av familieselskaper i Norge
  3. Kjenne særtrekk ved familieselskapers eierskap, styresammensetning og ledelse samt kunne tallfeste disse i form av nøkkeltall
  4. Forklare hvorfor familieselskaper har insentiver til å diversifisere innad i selskapet og ikke utad i kapitalmarkedet
  5. Gjengi hovedmønsteret i sammenhengen mellom lønnsomhet og familieeierskap i Norge og internasjonalt

 


 

DOCUMENTEierskap og kontroll

DOCUMENTStyret

DOCUMENTRisiko

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern